การบริการ

ด้านโกดัง

เรามีบริการเก็บของในโกดังของเราที่ตั้งอยู่ใน On Nut, กรุงเทพฯ โกดังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สินค้าของคุณนั้นสามารถเก็บไว้ได้ทั้งระยะเวลายาวหรือสั้น และเรามีบริการทั้งหมด รวมถึงการรวบรวมสินค้าและเรียงลำดับสินค้า การเตรียมสินค้าและขนส่งของคุณ เรานั้นให้บริการครอบคลุมทุกๆความต้องการของคุณในด้านโลจิสติกส์
เนื่องด้วยเรามีเครือข่ายอยู่ของเราทั่วโลกและเครือข่ายของเรานั้นมีการเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดี เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือจุดหมายปลายทางของคุณ เมื่อคุณทำการขนส่งกับบริการโกดังและการกระจายสินค้ากับเรา คุณจะสนุกกับการบริการที่ไร้รอยต่อ การแก้ไขปัญหาที่คลอบคลุม ลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงาน เราทำให้การขนส่งเป็นเรื่องง่าย รวมถึงความรวดเร็ว การควบคุมในทุกขั้นตอน และตรวจสอบได้ตลอดเวลา
โกดังของเราตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับภูมิภาคที่คุณนำเข้าสินค้า ซึ่งช่วยในการปรับปรุงการขนส่งภายในประเทศของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราสัญญาว่า

การจัดเก็บที่ปลอดภัย

สินค้าของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในโกดังของเรา

การตรวจสอบ

เราเช็คสินค้าทุกชิ้นที่มาถึงโกดังของเราอย่างรอบคอบ

ความยืดหยุ่น

เรามีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และการจัดเก็บสินค้าของคุณ

การสนับสนุน

เรามีหน่วยงานดูแลตลอดเวลา ที่จะคอยดูแลคุณไม่ว่าจะสินค้าจะอยู่ในหรือต่างประเทศ