ขนส่งทางอากาศ
หรือทางเรือ
จากไทยไปอเมริกา
ในราคาที่ดีที่สุด

ส่งสินค้าของคุณด้วยความรวดเร็ว
จำนวณและคุณภาพที่ดี
ส่งสินค้าของคุณไปยัง Amazon FBA
หรือ พื้นที่อื่นอื่นในอเมริกา

01. การบริการการขนส่ง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการการขนส่งทางอากาศของเรา และความสามารถที่เราสามารถรับได้

02. การขนส่งทางเรือ

เราให้บริการการขนส่งทั้ง LCL และ FCL จากปรกเทศไทยไปสู่ท่าเมืองใหญ่ๆ

02. การบริการ Amazon FBA

ประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งกับเรา โดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากต่างๆไปสู่ Amazon FBA

เครื่องมือช่วยในการคำนวณค่าขนส่ง

การคิดคำนวณ

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ติดต่อเราเพื่อสอบถามและ จองการบริการ

    กรุณาระบุรายละเอียดของสินค้าที่จะทำการส่ง หรือการจองบริการ

    0% คุณภาพ
    0 ความพึงพอใจของลูกค้า
    0 คาร์โก้ที่ส่งแล้ว
    0 สินค้าที่ส่งแล้ว